Avdeling på Orkanger

1. august 2018 etablerte vi en avdeling på Orkanger, i Grønørveien 50. Vi har fått med oss Per Frode Eggen på laget. Per Frode har i mange år drevet sitt eget firma Orkdal Maskinering, og vil fortsette i samme lokaler. I utgangspunktet vil det kun foregå maskinering på Orkanger. All administrasjon er lokalisert i Snillfjord som tidligere. Det vil si at alle forespørsler og bestillinger skal sendes til vår hovedadresse.